• برابر با : Thursday - 9 December - 2021

ژولین_برت

13آگوست
برنامه مهاجرتی دولت ائتلافی کبک حامی فرانسوی زبانان سفید پوست اروپایی

برنامه مهاجرتی دولت ائتلافی کبک حامی فرانسوی زبانان سفید پوست اروپایی

جلسه گفت و شنود مهاجران در روز دوشنبه شروع سختی داشت. یک گروه از مهاجران و پناهجویان اعلام کردند دولت کبک مساله نژاد پرستی درباره تازه واردان را  با مجموعه اصلاحات به کار گرفته خود، نادیده می گیرد. این گروه گفت با رویه در پیش گرفته شده، دولت کبک به کارفرمایان برای انتخاب کارکنان خود […]