• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

چند_فرهنگی

10سپتامبر
سرمایه گذاری دولت کانادا درفعالیت های چند فرهنگی درآلبرتا

سرمایه گذاری دولت کانادا درفعالیت های چند فرهنگی درآلبرتا

دولت کانادا اعلام کرد ۲،۲۹۰،۹۷۱ دلار در ۲۶ سازمان پیشرو در ایجاد جوامع قوی تر، فرهنگ سازی و مبارزه با نژادپرستی، در سراسر آلبرتا سرمایه گذاری می کند. این سرمایه گذاری ها در دراز مدت به کانادا کمک خواهد کرد تا به مسائل تبعیض و نژاد پرستی در این کشور رسیدگی کند. اجرای این برنامه […]