• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

چطور_دورکاری_کنیم؟

21مارس
دورکاری، چالش ها و راه حل های آن

دورکاری، چالش ها و راه حل های آن

 در این روزها بسیاری از کسب و کارها با  قرنطینه خانگی کارکنان خود به تعطیلی کشیده شده و حتی برخی ورشکسته شده اند. اما کسب و کار هایی هم موفق شده اند با دورکاری کارمندان خود را با شرایط انطباق دهند. اما کارمندانی که کودک یا کودکانی در خانه دارند، چگونه می توانند همزمان تمرکز […]