• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

چرچیل

02مارس
نقاشی چرچیل ۱۱.۵ میلیون دلار فروش رفت

نقاشی چرچیل ۱۱.۵ میلیون دلار فروش رفت

تابلوی نقاشی رنگ و روغن که در سال ۱۹۴۳  با عنوان «برج مسجد کوتوبیا» توسط «چرچیل» کشیده شده بود و توسط زوج «آنجلینا جولی» و «برد پیت» در سال ۲۰۱۱ خریداری شده بود، در حراج «کریستیز» لندن به قیمت  ۱۱.۵ میلیون دلار فروخته شد.