مرور برچسب

پیوند_قلب

مزایای حسگرهای قلبی کوچک برای پزشکان کالگری در مراقبت های درمانی بیماران

یک حسگر وایرلس کوچک به جراحان قلب در کالگری درباره وضعیت بیمارانی که از نارسایی قلبی رنج می برند هشدار می دهد. این وسیله به نام CardioMEMS به طول 15 میلی متر در شریان ریوی قرار…
ادامه مطلب ...