• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

پایان_CERB_با_بازگشایی_اقتصاد

29می
ترودو درصدد پایان دادن به کمک های دولتی

ترودو درصدد پایان دادن به کمک های دولتی

نخست وزیر می گوید با بازگشت کانادایی ها به محل کار، کمک های واکنش اضطراری کانادا (CERB) نیز به پایان می رسند. جاستین ترودو گفت که هرچه تعداد بیشتری از افراد به شغل خود برگردند، تعداد کمتری به CERB وابسته خواهند بود. با این حال، هنوز تاریخ مشخصی برای این کار اعلام نشده است، اما […]