• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ویژگی_های_مونترال

23مارس
کانادا بدون مونترال ناامیدکننده است

کانادا بدون مونترال ناامیدکننده است

آنتونی بوردین آشپز معروف آمریکایی معتقد است کانادا بدون مونترال، چیزی کم دارد حال باید ببینیم که چه چیزهایی مونترال را خاص کرده است. در ادامه به مواردی که مونترال را در کانادا به شهری منحصر به فرد تبدیل کرده اشاره می‌کنیم.