• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ویرجینیا_ولف

25ژانویه
چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟

چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟

«آلاین ویرجینیا استیون» در سال 1882 در لندن متولد شد. پدرش «لسلی استیون» منتقد برجسته آثار ادبی عصر ویکتوریایی و فیلسوفی مشهور بود.