• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وعده_مهاجرتی_لیبرال_ها

09اکتبر
برنامه های جدید لیبرال ها در خصوص قوانین مهاجرت و شهروندی

برنامه های جدید لیبرال ها در خصوص قوانین مهاجرت و شهروندی

برنامه انتخاباتی ۲۰۱۹ حزب لیبرال کانادا چندین سیاست و رویکرد مهاجرتی از ۴ سال گذشته را ادامه خواهد داد. برنامه انتخاباتی حزب که به تازگی منتشر شده است شامل چهار وعده مهاجرتی است که در صورت پیروزی مجدد لیبرال ها در انتخابات فدرال، این وعده ها پیاده خواهند شد. این وعده ها عبارتند از: -افزایش […]