• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وضعیت_اضطراری_در_مونترال

28مارس
مونترال وضعیت اضطراری محلی اعلام کرد

مونترال وضعیت اضطراری محلی اعلام کرد

مونترال به درخواست مقامات بهداشت عمومی کبک، در میان همه گیری کووید۱۹، وضعیت اضطراری محلی اعلام کرده است. والری پلانته، شهردار مونترال گفت تصمیم برای اعلام وضعیت اضطراری محلی توانمند کردن هر چه بیشتر  شهر برای به کارگیری تدابیری با هدف رسیدگی به افراد بی خانمان در طول بیماری کووید ۱۹ است. پلانته این اقدام […]