• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

وست_جت_کم تاخیرترین_شرکت_هواپیمایی_در_کانادا

06ژانویه
وست جت، کم تاخیرترین شرکت هواپیمایی در کانادا

وست جت، کم تاخیرترین شرکت هواپیمایی در کانادا

هیچ کس دوست ندارد در سفرهای هوایی با تاخیر مواجه شود. تاخیر در پروازها می تواند برنامه سفر شما را به هم بریزد. در تازه ترین گزارش منتشر شده درباره پروازهای خطوط هوایی در آمریکای شمالی، نشان می دهد که یکی از شرکت های هواپیمایی در کانادا سابقه خوبی در کم تاخیر بودن پروازهایش دارد. […]