• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

ورود_انتاریو_به_دومین_مرحله_بازگشایی

06ژوئن
ورود انتاریو به دومین مرحله بازگشایی

ورود انتاریو به دومین مرحله بازگشایی

داگ فورد روز جمعه از مرحله دوم بازگشایی استان خبر داد. وی گفت به زودی وارد مرحله دوم خواهیم شد و جزئیات بیشتر در اوایل هفته آتی اعلام خواهد شد. فورد همچنین قصد دارد خدمات نگه داری و مراقبت از کودکان را دوباره راه اندازی کند تا والدین بتوانند به سر کار برگردند. فورد در […]