• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ورزش_صبحگاهی

08فوریه
یخ بزنیم یا ورزش کنیم، مسئله اینست!

یخ بزنیم یا ورزش کنیم، مسئله اینست!

یکی از شهروندان «وینیپگ» برای ورزش صبحگاهی در دمای منفی 30 درجه بیرون آمده و پس از نیم ساعت در ویدئویی نشان می‌دهد که چه بر سرش آمده است!