• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ورزشکاران_کانادایی

18دسامبر
ایوانی بلوندین کانادایی پنجمین مدال طلای پیاپی را کسب کرد

ایوانی بلوندین کانادایی پنجمین مدال طلای پیاپی را کسب کرد

در مسابقات جام جهانی اسکیت سرعت که در ژاپن برگزار شد، این بار در ۳۰۰۰ متر، ایوانی بلوندین اتاوایی موفق به کسب پنجمین مدال طلای پیاپی شد. پنج پیروزی وی در پنج رقابت مختلف به دست آمد: در ۵۰۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، به صورت تیمی، در مسابقات mass  start و در ۳۰۰۰ متر در ناگانو، […]