• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

واکسیناسیون_در_داروخانه_های_کبکا

03مارس
شتاب در تاریخ واکسیناسیون در داروخانه‌های کبک

شتاب در تاریخ واکسیناسیون در داروخانه‌های کبک

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، در نشست مطبوعاتی روز سه شنبه دوم مارس،  وزیر بهداشت کبک، «کریستین دوبه»، در مورد مراحل بعدی واکسیناسیون در کبک صحبت کرد. مسئله «ویروس‌های جهش یافته» مقامات را نگران کرده و دولت یک پروژه با هدف کنترل و تسریع حداکثری واکسیناسیون به راه انداخته است.