• برابر با : Monday - 17 January - 2022

واکسیناسیون_اجباری_در_کبک

13ژانویه
داگ فورد: انتاریو روش کبک را در پیش نمی‌گیرد

داگ فورد: انتاریو روش کبک را در پیش نمی‌گیرد

نخست وزیر داگ فورد روز چهارشنبه در مورد «مالیات سهم مشارکت در سلامت» استان کبک، گفت: «این روش ما نخواهد بود و ما رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌ایم.»