• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

واکسن‌های_فایزر- بایون‌تک

23دسامبر
مزیت واکسن‌های آران‌ای در برابر ویروس‌ جهش‌یافته

مزیت واکسن‌های آران‌ای در برابر ویروس‌ جهش‌یافته

بایون‌تک می‌تواند در شش هفته برای مقابله با گونه جهش‌یافته کرونا واکسن بسازد در حالی‌که شناسایی گونه جهش یافته ویروس کرونا به نگرانی‌ درباره کارآیی واکسن‌های تولید شده برای مقابله با کرونا منجر شده است،«اوگور شاهین» می‌گوید واکسن فایزر-بایون‌تک امکان ایجاد ایمنی در برابر نوع جدید ویروس را هم دارد و اگر لازم باشد، واکسن جدید […]

10دسامبر
ما بهتر هستیم!

ما بهتر هستیم!

شوخی یکی از مقامات وزارت بهداشت کانادا با آمریکا پس از دریافت چراغ سبز واکسن تولیدی فایزر و بایون‌تک در کانادا، یکی از مقامات وزارت بهداشت کانادا به شوخی گفته است که ما این کار را قبل از ایالات متحده انجام داده ایم، زیرا بهتر از آنها هستیم. روز گذشته، مسئولان بهداشت کانادا پس از […]