يك ايراني در ميان هکرهاي توییتر

روز پنج‌شنبه، سه‌تن به اتهام هک كردن حساب‌های توییتري چهره‌های سرشناس جهان در عرصه‌هاي سیاست، هنر و تکنولوژی بازداشت شدند.

Read more