• برابر با : Monday - 12 April - 2021

هوای_کبک_در_بهار

29فوریه
هواشناسی پیش بینی Fred را رد کرد!

هواشناسی پیش بینی Fred را رد کرد!

اداره هواشناسی در مورد پیش بینی موش خرمایی (Fred la marmotte) که چند هفته پیش آمدن بهار زودرس را خبر داده بود، توضیحاتی ارائه کرده است. طبق روایت های سنتی در کانادا اگر در روز دوم فوریه که روز موش خرما است (Groundhog Day)، یک موش ‌خرما بتواند سایه خودش را ببیند و به لانه […]