• برابر با : Monday - 12 April - 2021

هواشناسی_کبک

24ژوئن
کبک از گرما هلاک نشود خوب است

کبک از گرما هلاک نشود خوب است

گرما، گرما! مطمئناً ماه ژوئن ماه گرما و عرق کردن است. بله درست است، تابستان زمستان نیست، اما کمی خنکی هم  بد نیست. زیرا موج گرمای دیگری در راه است و در روزهای آینده به کبک خواهد  رسید. اگرچه موج گرمای فعلی طی چند روز گذشته استان را تحت الشعاع قرار داده است اما یک […]