• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

هنرمندان_کانادا

04مارس
ترودو: از هنرمندان حمایت می‌کنیم

ترودو: از هنرمندان حمایت می‌کنیم

کانادا در حال گسترش طرح حمایتی جدیدی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در طول دوران همه‌گیری است. به گفته نخست وزیر کانادا، طرح پشتیبانی ناشی از آسیب های بیماری کرونا، به‌روز شده و شامل کمک‌های ویژه‌ای برای هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز می‌باشد.