• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

هنربازیافتی

22فوریه
نقاشی روی کیسه چای

نقاشی روی کیسه چای

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «بی بی سی» یک هنرمند انگلیسی که برای نگهداری از تابلوهای نقاشی که در دوران قرنطینه خلق کرده بود فضای کافی نداشت، به نقاشی کردن در ابعاد کوچک‌تر روی آورد.