• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

هزینه_وایرلس_در_کانادا

10مارس
تاکید دولت بر کاهش هزینه های تلفن همراه

تاکید دولت بر کاهش هزینه های تلفن همراه

ناودیپ بینز، وزیر نوآوری،علوم و توسعه اقتصادی از سه شرکت مخابراتی Bell Canada، Rogers Communications Canada وTelus Communications می خواهد قیمت ها را تا دو سال دیگر، برای طرح های تلفن های همراهی که دو تا شش گیگا بایت دیتا ارائه می دهند، کاهش دهد. بینز گفت او به نگرانی های کانادایی ها درباره هزینه […]