• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

هزینه_زندگی_خوب_در_مونترال

09می
چقدر درآمد برای زندگی خوب در مونترال کافی است؟

چقدر درآمد برای زندگی خوب در مونترال کافی است؟

انستیتوی تحقیقات و اطلاعات اقتصادی – اجتماعی (IRIS) ارزیابی سالانه خود از هزینه های زندگی در کبک را منتشر و درآمد مورد نیاز برای زندگی مناسب در شهرهای سراسر استان را محاسبه کرده است – سطحی که آن را “درآمد پایدار” تعریف می کند. براساس بیانیه، درآمد پایدار نشانگر درآمد مورد نیاز پس از کسر […]