• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

نیورالینک

06آوریل
اتصال مغز انسان به کامپیوتر

اتصال مغز انسان به کامپیوتر

پژوهشگران دانشگاه براون،آمریکا می‌گویند این سیستم می‌تواند سیگنال‌های مغز را در سطح تک سلول های عصبی و گستره کامل برودبند منتقل کند. آزمایش بالینی این سیستم که به «برِین گِیت» موسوم است شامل فرستنده کوچکی است که به قشر حرکتی مغز فرد متصل می‌شود.