انتاریویی‌ها خواستار آموزش ضد نژادپرستی در مدارس هستند

هزاران نفر در انتاریو خواستار تغییر سیستم در مدارس هستند. طوماری که از دبیرستان‌های انتاریو خواستار دوره‌های آموزشی اجباری درباره

Read more

بیانیه جاستین ترودو درباره نژاد پرستی

طی یک ماه گذشته، صحبت های زیادی در مورد وجود نژاد پرستی سیستماتیک در کانادا صورت گرفته است. حتی نخست

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW