• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

نوستراداموس_بالکان

26دسامبر
تسلط چین بر جهان و‌ نابودی اروپا

تسلط چین بر جهان و‌ نابودی اروپا

پیش‌بینی پیشگوی معروف بلغاری برای سال ۲۰۲۱ بابا ونگا ملقب به «نوستراداموس بالکان» که تاکنون چندین مورد از پیشگویی‌های او به حقیقت پیوسته است، پیش از مرگش برای سال ۲۰۲۱ نیز چند پیشگویی مهم انجام داد. دستیابی به درمان سرطان، تسخیر زمین توسط چین و بیماری «دونالد ترامپ» از جمله پیش‌گویی‌های او برای سال ۲۰۲۱ […]