• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

قهرمان_فوتبال_کانادا-در_خط_مقدم_مبارزه_با_کرونا

03می
قهرمان فوتبال کانادایی در خط اول مقابله با کرونا

قهرمان فوتبال کانادایی در خط اول مقابله با کرونا

کمتر کسی پیدا می شود که هم در مسابقات مهم ورزشی عناوین قهرمانی کسب کرده باشد و شغلی داشته باشد تا زندگی انسان ها را نیز نجات دهد. این کاری است که Laure Duvernay-Tardif انجام می دهد. این فوتبالیست برنده سوپر بول کانادا برای کار در خط مقدم کمک های پزشکی به استان خود بازگشته […]