• برابر با : Monday - 12 April - 2021

فقدان_مشاغل_در_کانادا

08دسامبر
اقتصاد کانادا ۷۱ هزار و ۲۰۰ شغل از دست داد

اقتصاد کانادا ۷۱ هزار و ۲۰۰ شغل از دست داد

بنا بر اعلام مرکز آمار کانادا، اقتصاد كانادا بزرگترین فقدان ماهانه شغلی را از زمان بحران مالی، در ماه نوامبر به ثبت رسانده و همین امر باعث افزایش نرخ بیكاری شده است. اقتصاد کانادا ماه گذشته ۷۱ هزار و ۲۰۰ شغل را از دست داد و نرخ بیکاری چهار دهم درصد افزایش یافته و به […]