• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

فعالیت_های_زمستانی_در_آلبرتا

05دسامبر
تجربه پیاده روی در مسیری یخی و شگفت انگیز در آلبرتا

تجربه پیاده روی در مسیری یخی و شگفت انگیز در آلبرتا

فعالیت های زمستانی زیادی مانند بازدید از قلعه های یخی و عبور از تونل های پوشیده از چراغ های رنگی، با بارش برف آغاز می شود، اما برای هواداران دیزنی، تجربه پیاده روی در بخش هایی از آلبرتا که انگار از درون صحنه هایی از فیلم Frozen بیرون آمده است، بسیار شگفت انگیز خواهد بود. […]