• برابر با : Friday - 30 July - 2021

فروشگاه_آنلاین

18آوریل
شاپیفای، آمازون بعدی است

شاپیفای، آمازون بعدی است

تمایل بالا به ایجاد فروشگاه‌های آنلاین در طول همه گیری کرونا موجب افزایش قابل توجه مشتریان و درآمد شاپیفای شده است.