• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

فردین

03فوریه
از گود کشتی تا پرده نقره ای

از گود کشتی تا پرده نقره ای

اگرچه فرزند پدری بود که نمایشنامه های «مولیر» را در سال های ابتدایی قرن اجرا می‌کرد اما از پنج سالگی، به ورزش تمایل بیشتری داشت تا ادامه دادن هنر پدرش. با «غلامرضا تختی» آشنا شد و سرانجام در مسابقات کشی جهان، مدال نقره  را به دست آورد.