• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

طولانی‌ترين_درخشش_ماه

29دسامبر
طولانی‌ترين درخشش ماه را تماشا كنيد

طولانی‌ترين درخشش ماه را تماشا كنيد

در روز ۲۹ دسامبر، ماه برای ۱۶ ساعت در آسمان می‌درخشد   امسال شاهد نمایش‌های آسمانی بسیاری بودیم، از نزدیکترین مقارنه مشتری و زحل، بارش شهابی ثوری تا شفق‌های شمالی که حتی در اوایل ماه جاری در مناطقی قابل مشاهده بودند. با نزدیک شدن به ژانویه، یک منظره نجومی دیگر وجود دارد که از دستش […]