• برابر با : Friday - 23 April - 2021

طوفان_زمستانی_کانادا

01دسامبر
“بمب گردباد” چیست و چگونه می تواند کانادا را تحت تأثیر قرار دهد؟

“بمب گردباد” چیست و چگونه می تواند کانادا را تحت تأثیر قرار دهد؟

سفر به سرتاسر کشور به دلیل طوفان گسترده زمستانی با نام مصطلح “بمب گردباد” ویرانگر در امتداد ساحل غربی کشور، با نگرانی ودلهره همراه است. بمب گردباد در اصل یک سیستم آب و هوایی است که در آن فشار هوا به سرعت کاهش می یابد و منجر به طوفان های شدید و بارندگی می شود. […]