گزارش مرکز آمار کانادا درباره میزان فروش تولیدات در ماه ژوئن

مرکز آمار کانادا می گوید فروش تولیدات در ماه ژوئن با 1.2 درصد کاهش به 58 میلیارد دلار رسیده است.

Read more