• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

شورای_کارفرمایان_کبک

14آگوست
شورای کارفرمایان (CPQ) خواستار افزایش مهاجرت است

شورای کارفرمایان (CPQ) خواستار افزایش مهاجرت است

Conseil du patronat (CPQ) معتقد است کبک برای مقابله با کمبود نیروی کار باید سالانه حدود ۱۰،۰۰۰ مهاجر دیگر را پذیرا باشد، در حالی که آژانس های کمک به تازه واردها به وزیر Simon Jolin-Barrette در رابطه با استفاده ی صرفاً اقتصادی از مهاجرت هشدار می دهند. ده ها نفر از مقامات منتخب از روز […]