• برابر با : Friday - 23 April - 2021

شهرزاد_رفعتی

26آگوست
بانوي ایرانی در ميان موفق‌ترين مديران فناوری جهان

بانوي ایرانی در ميان موفق‌ترين مديران فناوری جهان

«شهرزاد رفعتی» بنیانگذار و مدیر شرکت ( BroadbandTV» (BBTV» است. او به عنوان یکی از موفق‌ترین و ثروتمندترین مدیران زن جهان شناخته می‌شود. خانم رفعتي این هفته مهمان برنامه « BBC`s Weekly The Boss» بود. در اين برنامه، مدیران و رهبران موفق در کسب و کار از سراسر جهان به آن دعوت می‌شوند و درباره […]