• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

شروع_زندگی_در مریخ

05جولای
به چند نفر برای شروع زندگی گروهی در مریخ نیاز است؟

به چند نفر برای شروع زندگی گروهی در مریخ نیاز است؟

بر اساس یک مطالعه جدید تنها به ۱۱۰ نفر برای کمک به ایجاد یک کلونی انسانی کارآمد و خود پایدار در مریخ نیاز است. مطالعه انجام شده نشان می دهد این تعداد انسان می تواند برای ایجاد ابزار و لوازم مورد نیاز برای ساخت تمدن در سیاره سرخ کافی باشد. به گفته یکی از محققان […]