• برابر با : Friday - 30 July - 2021

شاخص_کامیابی

30نوامبر
بهترین شهر آمریکای شمالی از نظر شاخص کامیابی فراگیر

بهترین شهر آمریکای شمالی از نظر شاخص کامیابی فراگیر

یکی دیگر از شهرهای انتاریو به تازگی در صدر لیست شهرهایی با بهترین شاخص کامیابی فراگیر قرار گرفته است. اتاوا در کانادا در بالاترین رتبه شاخص کامیابی فراگیر قرار دارد و همچنین از نظر شاخص کامیابی و فراگیری رتبه اول را در میان شهرهای آمریکای شمالی به خود اختصاص داده است. طبق یک مطالعه جدید، […]