• برابر با : Monday - 17 January - 2022

شاخص_های_اعتبار_پاسپورت

13ژانویه
کانادا صاحب هفتمین پاسپورت معتبر دنیا

کانادا صاحب هفتمین پاسپورت معتبر دنیا

در میان موج بیماری که بر عملکردها تأثیر گذاشته است، «شاخص پاسپورت هنلی» فهرستی از قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان برای سال 2022 را منتشر کرده است.