• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

سینمای_فرانسه

10مارس
ژولیت بینوش، سه رنگ فرانسه

ژولیت بینوش، سه رنگ فرانسه

«ژولیت بینوش» در ۹ مارس ۱۹۶۴ در پاریس به دنیا آمد. پدرش «ژان-ماری بینوش» در مجسمه سازی و کارگردانی نمایش عروسکی فعالیت داشت. مادرش «مونیک استالنز» نیز بازیگر و معلم زبان فرانسه بود.

06مارس
ژان‌لوک گدار سرانجام بازنشسته می‌شود

ژان‌لوک گدار سرانجام بازنشسته می‌شود

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «ایندی وایر» سینماگر پیشگام جنبش سینمایی «موج نو فرانسه» بعد از نزدیک به ۷ دهه ضمن اعلام بازنشستگی از فیلمسازی گفت: «من زندگی سینمایی ام را به پایان می رسانم.»