• برابر با : Thursday - 23 September - 2021

سیمین_دانشور

08مارس
به یاد سیمین دانشور

به یاد سیمین دانشور

«سیمین دانشور» در سال ۱۳۰۰ در شیراز متولد شد. او از کودکی با اشعار شاعرانی چون «حافظ» و «سعدی» آشنا شد و پدرش دوستانی داشت که صاحب مغازه کتابفروشی بودند و به همین سبب، کتاب‌های تازه منتشر شده را به پدرش هدیه می‌داند و از همین روی کتاب ها خیلی زود به دست «سیمین» می رسیدند.

05اکتبر
درس معلم گر بود زمزمه محبتی

درس معلم گر بود زمزمه محبتی

روز جهانی معلم، يادبودی ديرهنگام از زنان و مردان يگانه‌ای است كه  در دل تاريكی چراغی افروختند پنجم ماه اکتبر، روز جهانی معلم‌ است، معلمانی كه چراغ عشق و امید به زندگی را در وجود ديگران روشن نگه می‌دارند. تجلیل از روز معلم درواقع ارج نهادن به دانش وعلم وآگاهی است؛ به خاطرداشته باشیم که […]