• برابر با : Thursday - 23 September - 2021

سبک_زندگی

20فوریه
سرگرمی‌‌های نارنجی

سرگرمی‌‌های نارنجی

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «نارسیتی» منطقه اتاوا از لحاظ همه‌گیری در شرایط نارنجی قرار گرفته است اما هنوز فعالیت‌هایی هستند که با رعایت نکات ایمنی، افراد مجاز به انجام آن هستند. در ادامه به برخی از این فعالیت‌ها اشاره می‌کنیم

17فوریه
کرونا مردم را مهربان تر کرده است

کرونا مردم را مهربان تر کرده است

نظرسنجی مؤسسه «تراولاج» از دو هزار نفر نشان می‌دهد مردم در طول سال گذشته نسبت به هم دوستانه‌تر رفتار می‌کنند و بیشتر می‌کوشند با بستگان خود در ارتباط باشند و پول بیشتری به خیریه‌های توزیع غذا و سایر نهادهای خیریه می‌دهند.