• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

سازمان_تحقیقات_مستقل

05اکتبر
پلیس ناظرکبک از الزام همکاری افسران با بازرسان می گوید

پلیس ناظرکبک از الزام همکاری افسران با بازرسان می گوید

طبق گفته پلیس ناظر کبک افسران تحت تحقیقات ملزم به پاسخگویی به تمامی سؤالات اداره می باشند. بر اساس گزارش تکمیلی پلیس، مادلین جیوک، پلیس ناظر ارشد می گوید: افسرانی که از همکاری با بخش تحقیقات سر باز می زنند مشمول جریمه نمی شوند و دولت باید به فکر اصلاح قانون باشد طوری که تمامی […]