مسابقات قهرمانی جهان کرلینگ بانوان

به گفته مقامات بهداشت استان بریتیش کلمبیا، مسابقات قهرمانی جهان کرلینگ بانوان طبق برنامه ریزی از روز شنبه در شهر

Read more