• برابر با : Saturday - 4 December - 2021

روز_جهانی_دختر

11اکتبر
روز جهانی دختر

روز جهانی دختر

پيش به سوی آينده‌ای برابر   يازده اكتبر روز جهانی دختربچه‌هاست هدف از نام‌گذاری اين روز تلاش برای رفع نابرابری‌های آموزشي، فرهنگی، اقتصادی، قانونی و غيره عليه دختران است. شعار امسال سازمان ملل برای اين روز «صدای من، آينده برابر من» است و بر فعاليت‌های دختران نوجوان در اين حوزه تأكيد دارد.   بیشتر بخوانید: […]