• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

رعایت_فاصله_فیزیکی_در_کانادا

19آوریل
فاصله گیری اجتماعی، چالشی برای نابینایان و کم بینایان

فاصله گیری اجتماعی، چالشی برای نابینایان و کم بینایان

فاصله گیری اجتماعی اقدام ساده ای برای افراد نابینا و کم بینا نیست. دستورالعمل رعایت فاصله گیری اجتماعی در برخی مواقع مانعی برای دسترسی آن ها به خدمات ضروری خود با همراهی یک راهنما می شود. بنیاد INCA، که به ارائه خدمات برای نابینایان و کم بینایان کانادا می پردازد در نامه ای سرگشاده در […]

19آوریل
درخواست بانک مرکزی از فروشگاه ها

درخواست بانک مرکزی از فروشگاه ها

بانک مرکزی  کانادا، از صاحبان فروشگاه ها و مغازه ها می خواهد همچنان به دریافت پول نقد بپردازند، حتی اگر از آن ها خواسته شود که تماس فیزیکی با مشتریان را به حداقل برسانند. این روزها به دلیل همه گیری کرونا و قوانین سخت در رابطه با فاصله فیزیکی افراد، برخی مغازه ها و فروشگاه […]