• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

رعایت_فاصله_اجتماعی_در_ميان_حيوانات

10سپتامبر
رعايت فاصله اجتماعی در ميان حيوانات

رعايت فاصله اجتماعی در ميان حيوانات

حيوانات، هنگام شيوع بيماري، فاصله اجتماعي را رعايت مي‌كنند سه پژوهشگر در حوزه رفتارهای اجتماعی به این نتیجه رسیدند که حیوانات نيز برای پيشگیری از بیماري، فاصله اجتماعی را  رعایت می‌کنند. نتیجه تحقیقات این پژوهشگران در خصوص چگونگی مواجهه حیوانات با بیماری‌ها به تازگی منتشر شده است. این پژوهشگران که از هفت‌سال پیش روی رفتارهای […]