• برابر با : Monday - 21 June - 2021

رشد_سریع_ویروس_در_بهار

26ژانویه
پیش‌بینی رشد سریع ویروس در بهار

پیش‌بینی رشد سریع ویروس در بهار

مدل‌سازی ایجاد شده توسط متخصصان دانشگاه «سایمون فریزر» بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد که در صورت گسترش یکی از انواع جهش‌یافته ویروس در کانادا چه وضعیتی پیش خواهد آمد.