• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رشد_درآمد

25اکتبر
ایجاد ۵۴ هزار فرصت شغلی در ماه سپتامبر

ایجاد ۵۴ هزار فرصت شغلی در ماه سپتامبر

طبق اطلاعات مرکز آمار کانادا، با اضافه شدن ۵۴ هزار شغل در ماه سپتامبر نرخ بیکاری از ۵٫۷ درصد کاهش یافته و به ۵٫۵ درصد رسید. مطالعات نیروی کار آژانس می گوید این افزایش بیشتر در بخش مشاغل تمام وقت بود. نسبت به سال گذشته ۴۵۶ هزار شغل بیشتر در کانادا وجود دارد که با […]